Welfare

Sociale projecten

Periglass ondersteund diverse goede doelen met een jaarlijkse bijdrage.

Stichting KWF kankeronderzoek www.kwf.nl

Stichting SWGN www.swgn.nl

Stichting voor Welzijn Gehandicapten Nederland